ارسال مقالات

فرم ارسال مقالات

مقالات ارسال شده با ذکر نام نویسنده در کتاب همایش و سایت های تخصصی منتشر میگردد.

نام و نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

شماره تماس*
ورودی نامعتبر

منابع علمی*
ورودی نامعتبر

موضوع مقاله از نظر محتوی*
ورودی نامعتبر

خلاصه مقاله*
ورودی نامعتبر

تاریخ ارسال مقاله*
ورودی نامعتبر

انتخاب فایل مقاله*
ورودی نامعتبر

انتخاب فایل رزومه*
ورودی نامعتبر

تصویر امنیتی*
تصویر امنیتی  تازه کردنورودی نامعتبر

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021