لیست مقالات برگزیده

لیست مقالات برگزیده

ارسال در بدون مجموعه

ردیف

نگارنده مقاله

موضوع مقاله

1

فریدون قربانپور- حسن طیبی توکل

نقش و تاثیر اداره کل اموال دولتی در مدیریت داراییهای دولت

2

فریدون قربانپور- وحید حبیبی-

مسعود ملائی

مروری بر روش های محاسبه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در بخش عمومی (دولتی)

3

علی نمازی-محمد دهقان منشادی-

محسن کدخداپور

نقش مولدسازی دارایی‌های دولت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی

4

رضاجعفری-داود طبرسا

راز موفقیت دولتهای پیشگام در مدیریت اثربخش داراییها

(مطالعه موردی: کشور مالزی)

5

سید محسن فاضلیان-

روح¬اله شیرزه¬حق

مولدسازی دارایی¬های راکد دولت با بهره¬گیری از اوراق بهادارسازی املاک و مستغلات و صکوک اجاره

6

مصطفی ازگلی-حسین محسنی

کارکرد تأمین مالی ساختار یافته در مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

 

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021