اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

ارسال در بدون مجموعه

بدینوسیله به اطلاع میرساند :

1- تاریخ ارسال مقالات حداکثر تا تاریخ 96/04/10 می باشد.

2- کلیه افرادی که مقاله ارسالی آنان مورد تایید کمیته علمی قرار بگیرد، به عنوان مهمان تلقی شده و حضور آنان در همایش رایگان خواهد بود.

 

دبیر خانه همایش   

 

 

اطلاعیه شماره 2

به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان و علاقمندان به شرکت در " همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارائیهای دولت " میرساند با توجه به بخشنامه شماره 1/51/57401-ک مورخ 1396/03/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان برگزاری همایش از تاریخ1396/04/19 به تاریخ 1396/07/30 تغییر یافت.

بدیهی است دبیرخانه و سایت همایش همچنان فعال و ثبت نام ها و اقدامات صورت گرفته به قوت خود باقی است.

 بخشنامه

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021