مقالات مرحله اول

مقالات منتخب مرحله اول

ارسال در بدون مجموعه

ردیف

فرستنده مقاله

موضوع مقاله

1

احسان خشنود-محمد رضا ندیمی پارسا، علی ابوترابی

بررسی اوراق بهادار صکوک اجاره در ایران

2

حامد کرمی

اموال اشخاص عمومی در میانه مالکیت و نگهداری

3

حسن اسكندريان

اجاره، مولدساز يا كاهنده دارايي‌هاي دولت

4

مصطفی ازگلی- حسین محسنی

کارکرد تأمین مالی ساختار یافته در مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

5

رامین یوسفی

مدیریت دارایی های دولتی با استفاده از سامانه های کاداستر

6

رضاجعفری- داود طبرسا

راز موفقیت دولتهای پیشگام در مدیریت اثربخش داراییها(مطالعه موردی: کشور مالزی)

7

سیدمحسن­فاضلیان- روح اله شیرزه حق

مولدسازی داراییهای راکد دولت با بهره گیری از اوراق بهادارسازی املاک و مستغلات و صکوک اجاره

8

زهرا به¬نژادی

اوراق¬بهادارسازی دارایی¬های دولت

9

زینب آسوده

محدودیتهاوموانع موثربرموفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت ومولدسازی دارائی های دولت در وزارت اقتصادودارایی

10

لیلا صفدریان- سجاد احمدی-ناهید احمدی

حکمرانی خوب در مدیریت منابع و دارائی های دولت

11

سیدمحسن ابراهیمی-سیدجوادهاشمی

صکوک اجاره ابزار مناسب مولدسازی دارایی های دولت

12

علی دخیلی

مفهوم شناسی اموال و دارایی‌ها درعلم حقوق

13

سید محسن فاضلیان ، حسین فضلی زاده

مولدسازی دارایی‌های فیزیکی دولت به عنوان ابزار نوین تامین مالی: اوراق بهادارسازی با پشتوانه املاک و مستغلات

14

محمد جواد رحمانی

تحليلي برچالش های شناسایي دارایيها در بخش عمومي و اندازه گيری منابع دولت

15

علی نمازی- محسن کدخداپور

محمد دهقان منشادی

نقش مولدسازی دارایی‌های دولت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی

16

سید مهدی حسینی

مولد سازی داراییهای منجمد نظام بانکی در راستای سیاستهای کلی  اقتصاد مقاومتی(چالشها و راهکارها)

17

فریدون قربانپور-وحیدحبیبی-

مسعود ملایی

مروری بر روشهای محاسبه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر در بخش عمومی (دولتی)

18

فریدون قربانپور-حسن طیبی توکل

نقش و تأثیر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در ساماندهی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی

 

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021