دعوت از حمایت کنندگان برای همایش
 • هدف های همایش
 • 1

دعوت از اساتید

دعوت از حمایت کنندگان برای همایش

 • "دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی‌ها دولت"
 • "ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی‌های با استفاده از فن‌آوری‌های نوین"
 • "ایجاد نظام نوین اموال منقول غیر مصرفی دولت"
 • "آسیب شناسی حوزه اموال ودارایی‌های دولت"
 • "ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی‌های دولت"
 • "بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی‌های دولت"
 • "تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی‌های دولت"
 • "شفافیت  میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت"
 • "تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌های دولت"
 • "تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان"
 • "شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت"
 • "رها سازی دارایی‌های بلا استفاده"
 • " استفاده مطلوب از اموال و دارایی‌های دولت"
 • "استاندارد سازی استفاده از اموال و دارایی‌های دولت متناسب با نیاز و شفاف سازی وضعیت دارایی دستگاه های ملی، منطقه ای و استانی به تفکیک"
 • "تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد سازی دارایی"
 • "ایجاد انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و کاهش چشمگیر هزینه های دولت"
 • "فراهم سازی امکان ترهین و توثیق اموال و دارایی‌های دولت برای تامین منابع مالی"
 • "اصلاح ساختار متناسب با اختیارات قانونی برای مدیریت دارایی‌ها"
 • "ایجاد اختیار تصمیم گیری برای اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به مسئولان وزارتخانه و دولت"

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
 • اندازه قلم
محتوای بیشتر در این بخش: شورای راهبردی »

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

 • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
 • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
 • www.hamayeshmelli.com
 • info@hamayeshmelli.com
 •  39903328 021