چاپ کردن این صفحه

مخاطبین

مخاطبین همایش مطلب ویژه

مدیران عالی دستگاه ها - مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد- مدیران و معاونین بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری و اموال و دارائی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها، بنیاد ها، نهادها و شهرداری ها و سایر موسسات اقتصادی به ویژه شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه و بانک ها و بیمه ها و سایر نهاد های مالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • اندازه قلم
مدیریت

آخرین‌ها از مدیریت