سیستم های مدیریت دارایی پیش نیاز اصلی مولد سازی دارایی های دولت

سیستم های مدیریت دارایی پیش نیاز اصلی مولد سازی دارایی های دولت

ارسال در اخبار

سیستم های مدیریت دارایی پیش نیاز اصلی مولد سازی دارایی های دولت

مصطفی ازگلي

مدير عامل شركت گروه مالي بانك مسكن

وزارت امور اقتصاد و دارایی به جزء تعیین سیاست های کلان و نقشه راه اقتصاد ایران، وظیفه مهم دیگری به نام حفاظت از دارایی های دولت را نیز به عهده گرفته است.

اين وزارتخانه از آغاز دولت یازدهم پروژه ای را با عنوان مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت راه اندازی کرده، که مبنای آن سازماندهی دارایی های دولت بوده است، بر این اساس دارایی های دولت با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تنوع دستگاه های مختلف اجرایی مانند وزارتخانه های مختلف، بایستی با انسجام بیشتر و بصورت نظام مندتری مدیریت می شدند.

هدف از آغاز چنین پروژه ای، ایجاد روندی است، که در نتیجه آن دولت با اطلاع از کلیه دارایی های خود و ارزش گذاری صحیح آن ها، بتواند برنامه صحیح را برای بهره برداری حداکثری از این منابع و هم چنین، ایجاد توازن بین کسری و مازاد بودجه و دارایی ها در بدنه خود، تدوین نماید. به نوعی به دلیل سطح بالای ارزش دارایی های مورد بحث، این پروژه یکی از پروژه های مادر و عظیم تلقی می شود.

برای مدیریت دارایی های دولتی 3 اقدام اصلی در دستور کار دولت قرار گرفته است که عبارتند ا: اجرای نظام نوین اموال منقول غیر مصرفی دستگاه های اجرایی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی(ساد) و ایجاد سیستم بر خط خودروهای دولتی.

همانطور که در این دستور کار مشخص شده است، سیستماتیک کردن موضوع مدیریت دارایی های یکی از اصول زیر بنایی برای توفیق این پروژه کلان می باشد. از سوی دیگر مدیر دارایی نیز قطعاً بایستی بر مبنای سیستم های اطلاعاتی و پایگاه داده های تخصصی فوق الذکر و رعایت دستور کارهای فوق، اقدام به طراحی یک سیستم جامع نماید تا با تکیه بر اطلاعات به موقع و درست بتواند بهترین نتایج را برای دولت به عنوان مالک دارایی ها به ارمغان بیاورد.

آن چه در این جا بایستی شرح داده شود، ساختار سیستم های مدیریت دارایی است. دو مورد از مهم ترین انواع مدیریت دارایی عبارتند از مدیریت دارایی هاي مالي و مدیریت دارایی هاي فیزیکی که به نظر می رسد در بحث مولدسازی دارایی های دولت در صورتی این دو نوع مدیریت در کنار یکدیگر به صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرند، می توان انتظار نتایج اثرگذاری را داشت. موضوع مدیریت دارایی های دولت، بایستی به نحوی صحیح از نظر سطح بندی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان انتظار و توقع قرار گرفتن در فرآیند مولدسازی را از آن داشت.در صورتی که  هدف مولدسازی بلندمدت و دارایی ها باشد، مسلماً برنامه ریزی استراتژیک به عنوان سطح بلندمدت مدیریت دارایی مسیر مطمئن تری را برای ما ترسیم خواهد نمود. در واقع مدیریت بلندمدت دارایی های دولت عبارت است از تبیین برنامه های توسعه ای و ارتقاء دارایی ها به گونه ای که موجب تحقق اهداف عالیه دولت و هم چنین متولی این مدیریت به عنوان پیمانکار و همکار دولت در این زمینه گردد. انتخاب چنین برنامه هایی با تحلیل وضعیت و با در نظر گرفتن رشد تقاضا و محاسبه هزینه های اقتصادی و مالی مرتبط با هر برنامه انجام می گیرد. برنامه ای که حداقل هزینه های اقتصادی و مالی را به همراه داشته باشد، انتخاب و پیاده سازی می شود. در دنیای امروز مقوله هایی از جمله قابلیت اطمینان و کیفیت تأمین نیازهای مشتری و محیط زیست به اندازه رشد مصرف مهم بوده و باید در هر برنامه توسعه لحاظ شود.در بحث استراتژی مورد استفاده برای مدیریت دارایی های دولت که عمدتاً از نوع فیزیکی هستند و امیدواریم که این بحث در خصوص انواع دارایی های مالی دولت توسط متخصصین حوزه اتفاق بیفتد، بسته به نوع موضوع فعالیت آن بخش از دولت که دارایی ها در اختیار آن بخش و به نام آن قسمت است، استراتژی های متنوعی را می توان به کار گرفت.

بر اساس شناختی که از انواع دارایی های دولت وجود دارد نگهداری اصلاحی، Corrective Maintenance))  و نگهداری مبتنی بر شرایط(Condition Based Maintenance)  و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (Reliability Centered Maintenance) را به عنوان سه استراتژی برتر این حوزه پیشنهاد می گردد، خصوصاً استراتژی قابلیت اطمینان که به نوعی بهترین استراتژی نگهداری می باشد. در این استراتژی نه فقط شرایط فیزیکی دارایی ها مد نظر است، بلکه اهمیت و تأثیر آن ها در عملکرد آن بخش از دولت به عنوان مالک دارایی ها مورد توجه قرار می گیرد. این استراتژی علاوه بر تعیین تقدم و تأخر فعالیت های نگهداری ابزاری کارآمد برای تعیین نوع نگهداری اعم از تعویض، تعمیر یا بازسازی است. ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت برای مولدسازی دارایی هایش که مانند ثروت های ملی بایستی مورد بهره برداری قرار گیرد و موجبات پیشرفت را برای این کشور فراهم نماید، بایستی این نکته را در نظر داشت که انتخاب استراتژی مدیریت دارایی به تنهایی نمی تواند مفید فایده بوده و موجب بالفعل شدن توانمندی های بالقوه دارایی ها و آن ها گردد. آن چه که بایستی در این جا به کار گرفته شود، ایجاد یک سیستم مدیریت دارایی است که مسلماً نوید بخش ثبات و اثربخشی فعالیت های مدیریتی برای دارایی های تحت اختیار می باشند. در کنار استراتژی مدیریت دارایی، سایر اجزایی که بایستی در طراحی و توسعه سیستم مدیریت دارایی لحاظ گردد عبارت است از فرآیند ها و تکنولوژی های مدیریت دارایی و داده های مهندسی و سرمایه انسانی.

هم چنین، پیاده سازی سیستم های مدیریت دارایی، تفکیک نقش ها، فرآیند داده ها بایستی با دقت زیاد مورد بررسی قرار گیرد و برای هر کدام از آن ها اطلاعات جامعی گردآوری شود.

تفکیک نقش ها در قالب مالک، مدیر و مدیر فنی از جمله مواردی است که بایستی به صورت شفاف و با قید حوزه اختیارات و وظایف توسط سه ضلع این مثلث برای مدیریت دارایی های تحت اختیار دولت انجام شود. اکثر تجارب ناموفق مدیریت دارایی چه در حوزه دولت و چه در غیر از آن اکثراً از فقدان وجود یکی از دونقش کلیدی مدیریت دارایی یا مدیر خدمات فنی حاصل شده است که گاهی اوقات ضعیف بودن عملکرد و ناتوانی به عهده گیرنده آن ها، نیز این موضوع را تشدید کرده است.

یک مدیریت دارایی موفق دارای دو اثر کلیدی است: بیشینه کردن استفاده از دارایی و کمینه کردن سرمایه گذاری اولیه و هزینه های بهره برداری.

مدیریت دارایی ها به ویژه دارایی های فیزیکی از طریق کاهش هزینه های نگهداری، هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تعمیرات اضطراری و غیره موجب مولدسازی، درآمد زایی و بهره برداری صحیح از اموال و دارایی ها منجر می گردد.

نکته پایانی در خصوص سیستم های مدیریت دارایی، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء این سیستم می باشد. زیرا فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات موقعیتی را ایجاد می نماید تا سیستم مدیریت دارایی با تکیه بر آن ها کارآمدتر شود و ارتقاء یابد. برخی از مهم ترین این فناوری ها عبارتند از: ابزارها و وسایل قابل حمل، پایش از راه دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی.

اميد است با تركيب تلاش، صحت انديشه و بكارگيري سيستم هاي مديريت دارايي دولتي كه به صورت سامانه هاي مختلف راه اندازي شده اند، در كنار سيستم هاي عملياتي و اجرايي مديريت دارايي ها نتايج با ثبات و اثربخشي را حاصل گردد.

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021