فرم درخواست غرفه

فرم درخواست غرفه

ارسال در همایش

 

فرم درخواست غرفه

اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی­های دولت

نام شرکت:

نام مدیر عامل:

شماره تلفن:

شماره فاکس:

آدرس پست الکترونیک:

آدرس شرکت:

هزینه اجاره غرفه­های با کدA  هر متر مربع 5.000.000 ریال و هزینه اجاره غرفه­های با کد B هر متر مربع 3.000.000 ریال میباشد.غرفه ها با سیستم پیش ساخته و بصورت آماده تحویل میگردد. تجهیزات غرفه شامل: پانل بندی غرفه + میز + صندلی + نور پردازی و کتیبه نام شرکت میباشد.

شماره غرفه درخواستی:

متراژ غرفه درخواستی:

حامیان همایش از مزایای متعدد از جمله غرفه رایگان برخورداد میباشند.

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021